آشنایی با کشت بدون خاک – مزایای کشت بدون خاک یا هیدروپونیک

مزایای کشت بدون خاک کشت بدون خاک مزایایی نسبت به کشت های خاکی دارند: کشت های بدون خاک بازده کیفی و کمی محصولات را بسته به نوع محصول بالا می برد. کشت های بدون خاک، محصولات را از آفات و بیماری های خاکزی محافظت میکند. لازم به ذکر است برخی بیماری های نظیر گال طوقه […]