اعلام برندگان قرعه کشی ۷ خرداد در صفحه اینستاگرام هیدروپونیک ایران

اعلام برندگان قرعه کشی هفتم خرداد صفحه اینستاگرام هیدروپونیک ایران با اعلام ده نفر به ترتیب اولویت پایان پذیرفت. به زودی با هیدروپونیکیهای گرامی که در استوری گیاه مورد علاقه شان را برای کاشت برگزیدند و سپس در پست آخر مربوط به معرفی گلدانهای جیفی غیرفشرده ۵ نفر از دوستانشان را منشن نمودند از طریق […]