کود

کود هیدروپونیک ایران، عناصر غذایی لازم برای پرورش گیاه شامل عناصر پرمصرف ، عناصر نسبتا پرمصرف یا مصرف متوسط و عناصر کم مصرف یا ریزمغذی را فراهم مینماید. همچنین در این صفحه میتوانید، محلول ریشه زایی قلمه و ساقه گیاه و دیگر موادی شیمیایی مورد نیاز پرورش گیاه مانند کود فولویک اسید و هیومیک اسید و کود جلبک دریایی که برای تسریع جوانه زنی و تامین آمینو اسید ها گیاه به کاربرده میشود را تهیه نمایید.

نمایش دادن همه 8 نتیجه

به بالای صفحه بردن