هدف دوره آموزش هیدروپونیک خانگی به روش آبیاری قطره ای

هدف دوره آموزش هیدروپونیک خانگی به روش آبیاری قطره ای، راه اندازی سیستمهای کوچک تا بزرگ سیستم آبیاری قطره ای در خانه است. اگرچه کسانیکه میخواهند برای گلدانها یا باغچه خودشان که دارای بستر خاکی است، از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنند نیز مفید است. در درسها تا آنجا که میشود، به شما توصیه […]