برچسب درس: آفت

مقابله با آفات گیاهان و آلودگی

عمر مبارزه با آفات از طریق سموم شیمیایی دیگر دارد به سر میرسد. چون استفاده شروع یک ماجرای غم انگیز است. شما وقتی از یک سم شیمیایی استفاده کردید، این سم علاوه بر پخش شدن در هوا یا وارد شدن به محیط کشت و مخزن، در گیاه وارد میشود. پس خروج سم یا به فاضلاب …

مقابله با آفات گیاهان و آلودگی ادامه »

درس پنجم مقابله با آفات گیاهان و آلودگی مخزن

عمر مبارزه با آفات از طریق سموم شیمیایی دیگر دارد به سر میرسد. چون استفاده از آنها، شروع یک ماجرای غم انگیز است. شما وقتی از یک سم شیمیایی استفاده کردید، این سم علاوه بر پخش شدن در هوا یا وارد شدن به محیط کشت و مخزن، در گیاه وارد میشود. پس خروج سم یا …

درس پنجم مقابله با آفات گیاهان و آلودگی مخزن ادامه »

به بالای صفحه بردن