نکات باقیمانده کاشت بذر

چه اتفاقی برای بذرها پس از جذب آب می افتد؟ فعالیت هورمونهای جوانه زنی و آنزیمهای هیدرولیزکننده  با جذب آب شروع میشود. بذر در ساعات اولیه در برخورد با آب و رطوبت ، آب را به سرعت جذب مینماید و حدود چهل تا شصت درصد وزن خودش آب جذب میکند. در نتیجه ورم کردن بذر، […]

کاشت بذر در بستر مناسب و ضدعفونی شده

کاشت بذر در بستر مناسب، قدم اول داشتن گیاهان قوی است. اگر گیاه شما در دوره مشخص نتواند جوانه بزند یعنی بیماریهای قارچی به آن حمله کرده و نتوانسته به جوانه زنی برسد. اگر جوانه شما نتواند به زندگی خود ادامه دهد، نمیتواند در سیستم آبیاری قطره ای نیز قرار بگیرد. پس برای اینکه شما […]

جوانه زنی بذر در دستمال کاغذی جایگزین استفاده از کوکوپیت و پرلیت و پیت ماس

استفاده از دستمال کاغذی روش مناسبی برای جوانه زنی بذرها به جای کاشت در کوکوپیت و … است در این روش شما میتوانید پس از مشاهده ریشه چه، آنها را به بستر از قبل مرطوب منتقل نمایید. یادتان باشد که این بستر نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد و بهتر است نزدیک به دمای […]

ضمیمه درس اول آموزش هیدروپونیک کشت شناور در خانه – بذرسبزیجات و صیفیجات مانند شاهی، طالبی، کاهو، بادنجان

کاشت بذر طالبی در خانه

شرایط لازم برای جوانه زنی بذرها یکسان است. در این میان برخی بذرها مثل بذر انواع ملون و طالبی و هندوانه و فلفل نیاز به خیساندن دارند. هنگام خیساندن حواستان باشد، آب را هر ۵تا۸ ساعت عوض کنید. برای بذرهای دیگر مانند خیار و گوجه فرنگی و کاهو نیاز به خیساندن پیش از کاشت نیست. […]