درس پنجم تنظیم دمای مکان سیستم علوفه هیدروپونیک

دما با استفاده از فن ممکن است در یک روز سوزان، دمای داخل اتاقک حتی گرمتر شود. در چنین مواقعی نیاز به استفاده از کولر داریم. اینکه چه نوع کولری برای ما مناسب است، بستگی به خود شما دارد. اگر از کولر آبی استفاده نمایید، لازم است برای روزهای سرد زمستان، از بخاری استفاده نمایید. […]

درس چهارم تنظیم رطوبت مکان راه اندازی سیستم علوفه هیدروپونیک

رطوبت اولین مورد برای پرورش علوفه هیدروپونیک، یک مکان مناسب است. چنین مکانی همانطور که در درس پیش گفتیم، باید دارای تهویه مناسب باشد. هوای این اتاقک یا سالن نباید راکد باشد. رطوبت اتاقک باید پایین نگاه داشته شود، پایینتر از ۵۰ درصد کافیست. زیرا با رطوبت بالا، امکان رشد آلودگی مثل قارچ به وجود […]