استفاده از یک مخزن و سیستم ایستا برای پرورش گیاه

در این روش میخواهیم کاهو را در یک بطری پرورش دهیم. بدون استفاده از پمپ هوا در این سیستم، محلول غذایی در ابتدا در بالاترین حد قرار دارد. ریشه باید بتواند هم اکسیژن جذب نماید و هم از محلول غذایی، تغذیه شود. پس از رشد ۳۰ تا ۴۰ روزه پس از انتقال جوانه کاهو از […]

استفاده از سیستم کشت شناور یا کشت عمیق آبی بدون پمپ آب و وسایل الکتریکی

سیستم هیدروپونیک بدون استفاده از پمپ و وسایل الکتریکی روش اول: استفاده از کودآبیاری خودکار برای پرورش گیاه در این آموزش می آموزید چگونه با استفاده از یک یا دو منبع، مخزن پرورش گیاهان خودتان را به صورت خودکار آبرسانی و کودآبیاری نمایید. در این سیستم یک مخزن پرورش وجود دارد. روی این مخزن سینی […]

کاشت بذر خیار به روش هیدروپونیک ایستا در خانه

برای پرورش طالبی یا خیار یا هر نوع صیفیجات دیگر با استفاده از تکنیک کشت شناور، کافیست پس از آنکه سیستم ریشه قوی شد، انها را به سیستم کشت شناور انتقال دهید. بستر کشت در این روش میتواند فقط پرلیت باشد و لازم نیست حتما چند بذر خیار بکارید. در این روش گلدان راه خروجی […]