هیدروپونیک ایران

Search
وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
‎ریال ۱۰٬۰۰۰

این یک دوره آموزشی برای احداث و راه اندازی گلخانه است. این دوره به مرور تکمیل میگردد. برای اعضای دوره های آموزشی هیدروپونیک ایران، رایگان خواهد بود.

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید