وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
هزینه
ریال50000
شروع کنید

این یک دوره آموزشی برای احداث و راه اندازی گلخانه است. این دوره به مرور تکمیل میگردد. برای اعضای دوره های آموزشی هیدروپونیک ایران، رایگان خواهد بود.