شهری

هیدروپونیک چگونه به گرسنگی و قطحی کمک میکند - دستیابی به امنیت غذایی با وجود بیماری همه گیر کرونا

هیدروپونیک چگونه به گرسنگی و قطحی کمک میکند – دستیابی به امنیت غذایی با وجود بیماری همه گیر کرونا

امنیت غذایی چیست؟ سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ امنیت غذایی را اینگونه تعریف میکند: دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند. سه رکن اصلی امنیت غذایی عبارتند از: موجود بودن غذا دسترسی به غذا پایداری در دریافت غذا یکی از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی جامعه، …

هیدروپونیک چگونه به گرسنگی و قطحی کمک میکند – دستیابی به امنیت غذایی با وجود بیماری همه گیر کرونا ادامه »

کشاورزی-شهری-باغبانی-شهری-زراعت-شهری-با-هیدروپونیک-ایران

کشاورزی شهری، باغبانی شهری، زراعت شهری با کشت بدون خاک یا هیدروپونیک

کشاورزی شهری یا باغبانی شهری یا زراعت شهری با کشت بدون خاک یا هیدروپونیک معنا پیدا میکند. کشاورزی شهری پاسخی به نیازهای طبیعی انسان برای ارتباط با طبیعت و دستیابی به غذای سالم است.

به بالای صفحه بردن