کیفیت آب مناسب برای آبیاری گیاهان برای رشد در بستر مایع و جامد هیدروپونیک و خاک

کیفیت آب مناسب برای آبیاری گیاهان برای رشد در بستر مایع و جامد هیدروپونیک و خاک

آب در دسترس انسان کجا پیدا میشود؟ آیا باورت میشه که یک درصد از آب موجود در جهان میتواند در اختیار انسان به منظور استفاده مستقیم قرار بگیرد؟ اگر از فضا به کره زمین نگاه کنی، یک سیاره آبی رنگ و پر از آب میبینی. تصور کردن سیاره ای با این همه آب و کمبود […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید