هیدروپونیک ایران

Search

هلند را بشناسیم – تفاوتهای مازندران و گلستان با هلند

https://dl.hydroponiciran.com/filmha/blog/هلند%20را%20بشناسیم%20-%20تفاوتهای%20مازندران%20و%20گلستان%20-%20اقتصاد%20هلند%20-%20گلخانه%20کاهو%20هیدروپونیک%20ایران.mp4 تفاوتهای هلند با استان مازندران هلند یا«نیدرِ لانت» به گونه ای شگفت آور با استان مازندران پیش از تقسیم ۱۳۷۶، شباهت دارد. من در چند یادداشت کوتاه می خواهم این دو را مقایسه کنم.۱٫ مجموع مساحت دو استان مازندران و گلستان،۴۴۰۲۳ و هلند ۴۱۵۲۶ کیلومتر مربع است؛۲٫ دو استان نامبرده و هلند دارای کرانه […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید