هیدروپونیک ایران

Search

آشنایی با سموم شیمیایی و دوره کارنس و خروج سم و هشدار در باره مصرف گیاهان

آشنایی با سموم شیمیایی و دوره کارنس و خروج سم و هشدار در باره مصرف گیاهان

غم انگیزترین نقطه این مطلب فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت یا چیدن محصول است . برای محصولی مانند خیار لازم است حداقل یک  زمان ۳ روزه رعایت گردد  تا میزان باقی مانده  اکثر حشره کش ها یا قارچ کش ها  به حد استاندارد برسد و فاصله بین دو سم پاشی برای اکثر سموم رعایت فاصله […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید