مزایای هیدروپونیک یا کشت بدون خاک نسبت به کشاورزی سنتی

هیدروپونیک یا کشت بدون خاک مزایای متعددی دارد که در این پست از هیدروپونیک ایران میخواهیم به آنها اشاره نماییم. اولین تفاوت ، تراکم کشت گیاه است. در کشت هیدروپونیک، محدودیتی در استفاده از فضا و شرایط پرورش گیاه نداریم. میتوانیم گیاهان را در طبقات روی هم پرورش دهیم و حتما نباید گیاهان روی خاک […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید