مدت زمان خیس خوردن دانه ها برای کاشت در سیستم هیدروپونیک

دراینجا مدت زمان خیس خوردن برخی دانه ها را به شما معرفی میکنیم. دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس بخورند: نخود، جوانه زدن: ۳ تا ۴ روز عدس، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز ماش، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز سویا، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز گندم، جوانه زدن: […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید