هیدروپونیک ایران

Search

چگونه با گیاهان دارویی جلوی تکثیر قارچها را در محیط کشت گیاهان بگیریم؟

در سال های اخیر به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از مصرف سموم شیمیایی گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل بالقوه مواد بیولوژیکی در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز ایجاد شده است. گیاهان طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی پایین تولید می کنند که این ترکیبات می تواند به عنوان […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید