فلفل گلخانه ای فلفل Capsicum annum

نام علمی فلفل Capsicum annum و به تیره Solanaceae تعلق دارد. ریشه اصلی عمیق و قدرت تولید ریشه فرعی در آن ضعیف است. طبقه بندی فلفل بر اساس شکل میوه – نوع زنگوله ای شکل_دلمه ای شیرین – نوع پایریکا ( دراز و کشیده)، تند و شیرین مناسب ترین دما در روز ۱۸-۳۰ درجه و […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید