هیدروپونیک ایران

Search

مدت زمان خیس خوردن دانه ها برای کاشت در سیستم هیدروپونیک

دراینجا مدت زمان خیس خوردن برخی دانه ها را به شما معرفی میکنیم. دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس بخورند: نخود، جوانه زدن: ۳ تا ۴ روز عدس، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز ماش، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز سویا، جوانه زدن ۳ تا ۵ روز گندم، جوانه زدن: […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید