هیدروپونیک ایران

Search

دانلود رایگان مجله مفاهیم مهندسی کشاورزی – انواع نظامهای کشاورزی اختلالات فیزیکی، بیولوژیکی و فیزیکی خاک در نظام کشاورزی متداول

انواع نظامهای کشاورزی اختلالات فیزیکی، بیولوژیکی و فیزیکی خاک در نظام کشاورزی متداول

با دانلود مجله مفاهیم مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شامل لینک ۳۰ عنوان از متون آموزشی آشنایی با مفاهیم مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است. امروزه‌ بسیاری از پایان‌نامه‌ها، پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشجویان و متنخصصان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کاربرد‌هایی ارزشمند و تحول آفرین در اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی کشور دارند؛ مقالات این […]

کتاب یادگیری مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

خلاصه-کتاب-مبانی--پیشگیری-از-آفات-در-گلخانه-و-دانلود-کتاب

کتاب یادگیری مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه، یک آموزش سریع به همراه عکس است. گلخانه اگرچه محیط مناسبی برای رشد گیاهان میباشد، اما میتواند شرایط مناسبی را نیز برای فعالیت آفات فراهم ساخته و خسارت به مراتب بیشتری، نسبت به شرایط مزرعه، را برای محصولات در پی داشته باشد. در این پست سعی شده […]

کتاب آزمایشات بذر Seed testing نوشته John Stewart Remington

معرفی کتاب : اولین روند تجارتی آزمایش بذور در سال ۱۸۶۸میلادی در کشور دانمارک شروع گردید و کار آزمایشبذور عهده دار درخواست مشتری هایی بود که نمونه ها را قبلاً برای آزمایش گسیل می داشتند . ارتباط درخواست کنندگان برای آزمایش بذور خیلی زود بعد از احداث چندین ایستگاه بین قاره ای در ۱۹کشور شروع […]

دانلود کتاب شناخت بذر از هیدروپونیک ایران

دانلود کتاب شناخت بذر

پس از یادگیری این کتاب میتوانید: ١ــ بذر را تعریف کند. ٢ــ ویژگیهای بذر مناسب را توضیح دهد. ٣ــ درصد بذور سالم را محاسبه نماید. ۴ــ وزن هزار دانه بذر را تعیین کند. ۵ــ خلوص فیزیکی بذر را مشخص کند. ۶ــ قوه ی نامیه بذر را تعیین کند. ٧ــ سرعت جوانه زنی بذر را محاسبه […]

دانلود کتاب تجهیزات گلخانه از هیدروپونیک ایران

دانلود کتاب تجهیزات گلخانه

با یادگیری این کتاب میتواند: ١ــ وسایل سرمایشی و گرمایشی را نام ببرد. ٢ــ طرز کار وسایل گرمایشی و سرمایشی را توضیح دهد. ٣ــ بهترین روش تولید گرما و سرما در محیطهای محدود را بیان نماید. ۴ــ قسمتهای مختلف دستگاه مهساز را توضیح دهد. ۵ــ طرز کار دستگاه مهساز را شرح دهد. ۶ــ اجزای دستگاه […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید