داستان تغییر برای نجات خانواده داستان زندگی تغییر کشاورزی از سنتی به مدرن

برای ادامه کشاورزی و رشد پایدار خانواده، “وان‌اسکوی‌ها” باید راهی برای رشد کُند کسب و کار خود پیدا کنند. آنها می توانستند زمین های بیشتری برای کاشت ذرت یا سویا بخرند، اما این خانواده اهل روستای هاردین مسیر دیگری را انتخاب کرد. بیل وان اسکی میگوید: “پدرم یک مزرعه سرگرمی ۴۷ هکتار داشت، اما این […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید