هیدروپونیک ایران

Search

تاریخچه هیدروپونیک و قوم آزتک یا مایا و باغ گیاه شناسی و باغ معلق بابل

باغ-بابل-هیدروپونیک-ایران

باغ های معلق بابل: باغ‌های معلق بابل یا باغهای معلق سمیرامیس و دیوارهای بابل (عراق کنونی) یکی از عجایب هفتگانه می‌باشد. هردو این آثار ظاهراً به دستور بخت‌النصر دوم در حدود سال ۶۰۰ پیش از میلاد ساخته شده‌است. این آثار در نوشته‌های مورخان یونانی مانند استرابو و دیودوروس سیکولوس ذکر شده‌است ولی همچنان در مورد وجود آنها ابهاماتی هست. در حقیقت در هیچ یک از نوشته‌های بابلی در مورد […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید