التهاب پستان در گاوها – کاهش میزان التهاب پستان ها (ماستیت) با علوفه هیدروپونیک

مقدمه التهاب پستان واژه ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه بعلت آن اطلاق میشود که بوسیله تغییرات فیزیکی شیمیائی ومعمولا میکربی شیر وهمچنین تغییرات حاصل از بیماری در بافت غده پستانی مشخص میشود مهمترین تغییراتیکه در شیر ایجاد میشود عبارت است از: تغییر رنگ وجود لخته و پیدایش تعداد زیادی لوکوسیت ( گلبول […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید