هیدروپونیک ایران

Search

۸ بستر کشت متفاوت هیدروپونیک یا کشت بدون خاک

انواع بسترهای رشد هیدروپونیک

از بستر کشتهای مختلفی می توان در هیدروپونیک استفاده کرد. واقعا جواب درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام بستر کشت هیدروپونیک بهترین انتخاب است. بسته به آنچه که در حال پرورش هستید، نوع سیستم هیدروپونیک که استفاده می کنید، و اولویت شخصی شما متفاوت است. می تواند چندین بستر رشد که بتواند نیازهای […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید