انواع بذر

در حال حاضر، بذرها به دو صورت بذرهای جمع‌آوری شده از محصول به دست آمده، و نیز، بذور گواهی شده در بازار وجود دارند. معمولاً بذور جمع‌آوری شده از محصول براساس آداب و رسوم گذشته و پس از اتمام برداشت محصول انجام می‌گیرد. برای در اختیار داشتن چنین بذوری معمولاً تعدادی از میوه‌های کاملاً رسیده […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید