هیدروپونیک ایران

Search

چگونه یک بستر هیدروپونیک مناسب انتخاب کنیم؟ نکات انتخاب بستر کشت بدون خاک

دانه های لیکا بستر مناسبی برای پرورش هیدروپونیک در هیدروپونیک ایران hydroponiciran

چرا زیرسازی یا انتخاب بستر کشت، تصمیم مهمی است؟
بستر کشت شما یک عنصر اصلی مزرعه یا گلخانه شما است. جا میگیرد و فضا اشغال میکند. هزینه دارد. به کارگر نیاز دارد. و از هر دو جنبه بیولوژیکی و فیزیکی، از محصول اصلی شما پشتیبانی مینماید. انتخاب بستر مناسب می تواند کار شما را ساده تر و سودآور تر کند. انتخاب بستر اشتباه می تواند باعث کاهش سرعت سیستم و شکست شود.

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید