هیدروپونیک ایران

Search

برای پوشش سقف گلخانه و دیواره گلخانه از چه جنسی استفاده کنیم؟

برای پوشش سقف گلخانه و دیواره گلخانه از چه جنسی استفاده کنیم؟

کمترین شدت نور در چه فصلی است؟ زمستان! پس باید پوششی انتخاب نمود که مناسب این فصل باشد. زیرا میخواهیم نور کافی از پوشش گلخانه عبور نماید. تا در زمستان نیز گیاهان با دریافت نور، محصول با کیفیت تحویل ما دهند. در استفاده از پوشش گلخانه باید به چه مواردی برای سقف گلخانه یا دیواره […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید