هیدروپونیک ایران

Search

آموزش شناخت دردها یا نیازهای مشتری در کارآفرینی یک کسب و کار هیدروپونیکی

این دردها و نیازها به کاری که باید انجام گیرد مربوط هستند (نه به محصول و خدمت ارائه شده) و می توانند شامل احساسات منفی، هزینه های ناخواسته و یا ریسک هایی باشند که مشتری پیش از این، همزمان و یا بعد از اتمام کار با آنها درگیر است. مثل: هزینه های مالی،زمانی و تلاش […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید