کشت گلدانی یا کشت در سطلهای باتو در روش هیدروپونیک

  روش کشت گلدانی هیدروپونیک ، روش جایگزینی برای مناطق غیرقابل زراعت است. ممکن است در این مناطق، زمین برای کشاورزی مناسب نباشد. کشت گلدانی برای صرفه جویی در مصرف آب و کود طراحی شده است. کشت گلدانی فضای قابل استفاده برای کشت را با بالابردن تراکم در واحد سطح افزایش میدهد. این مساله موجب […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید