هیدروپونیک ایران

Search

درس چهارم امکانات اضافی و جایگزینها در سیستم کشت هیدروپونیک شناور یا کشت عمیق

امکانات اضافی برای سیستم کشت هیدروپونیک شناور فوم یونولیتی پرورش ماهی یا یخدان یونولیتی بخرید. شما میتوانید از یک فروشگاه پلاسکو (لوازم پلاستیکی) مخزن های فوم یا یونولیت درب دار بخرید. این مخزن ها که برای نگهداری یخ و سرد نگه داشتن مواد غذایی استفاده میشود، هزینه ای بین ۱۲ تا ۵۰ هزارتومان بسته به […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید