هیدروپونیک ایران

Search

انتخاب و انتقال گیاهان زینتی به سیستم هیدروپونیک

انتخاب گیاهان زینتی هر گیاه زینتی را میتوان به سیستم کشت شناور هیدروپونیک انتقال داد. گیاهان رونده بهترین انتخاب هستند. مخصوصا برای دکوراسیون علاوه بر انتخاب گیاه، بایستی به انتخاب ظرف نیز دقت نمود. اگر ظرف کدر یا قهوه ای یا سبز باشد، به دلیل عبور ندادن نور در مدت زمانی که محلول غذایی در […]

استفاده از سیستم کشت شناور یا کشت عمیق آبی بدون پمپ آب و وسایل الکتریکی

سیستم هیدروپونیک بدون استفاده از پمپ و وسایل الکتریکی روش اول: استفاده از کودآبیاری خودکار برای پرورش گیاه در این آموزش می آموزید چگونه با استفاده از یک یا دو منبع، مخزن پرورش گیاهان خودتان را به صورت خودکار آبرسانی و کودآبیاری نمایید. در این سیستم یک مخزن پرورش وجود دارد. روی این مخزن سینی […]

درس دوم راه اندازی کشت شناور هیدروپونیک و تهیه لوازم

قدم اول در استفاده از کشت شناور هیدروپونیک، شناخت وسایل مورد نیاز است. وسایل مورد نیاز: یک مخزن مات که آب را در خود نگه دارد و در داشته باشد. حجم پیشنهادی: حدود ۶۰ لیتر گلدان مشبک ( تعداد آن بستگی به سطح ظرف و نوع گیاهی که میخواهید پرورش دهید دارد. تعداد پیشنهادی: ۶ […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید