درس سوم نگهداری از سیستم هیدروپونیک – کشت شناور یا عمیق

تقریبا هر ۴ روز تا ۲ هفته ، شما نیاز به جایگزینی محلول مواد مغذی خود دارید. در غیر این صورت، آب برای گیاه سمی خواهد شد و رشد آن را خنثی خواهد کرد یا باعث مرگ گیاهان شما می شود. مدت زمان تعویض محلول با توجه به شرایط شما مثل استفاده از تعداد گیاهان […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید