هیدروپونیک ایران

Search

درس یازدهم قفسه بندی سیستم علوفه هیدروپونیک و عکسها

پس از آشنایی با خصوصیات بالا نوبت به ضدعفونی مکانی است که در آن میخواهید علوفه پرورش دهید. بایستی چنین مکانی را نیز ضدعفونی نمایید و برای آن پیش بینی خروج آب را بنمایید. مکانی که انتخاب مینمایید، ممکن است مناسب شستشو نباشد، باید برای این مکان یک کف سازی مناسب انجام دهید و حتما […]

درس اول آشنایی شما با علوفه هیدروپونیک و نوع تغذیه در حیوانات مختلف

درس اول آشنایی با تغذیه علوفه هیدروپونیک در حیوانات

برخی از نکات علوفه هیدروپونیک در صفحه معرفی دوره ارائه گردید. در ادامه به معرفی برخی از دامها و مزایای استفاده از علوفه هیدروپونیک ارائه می گردد. چه تعداد کمی حیوان داشته باشید و یا دامپروری تجاری داشته باشید، رشد علوفه هیدروپونیک به مزرعه یا کسب و کار شما کمک خواهد کرد. تغذیه هیدروپونیک یک […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید