درس ششم تنظیم نور مکان راه اندازی سیستم علوفه هیدروپونیک

نور اگر میخواهید مکانی احداث کنید که از نور طبیعی بهره مند شوید، میتوانید مکان خودتان را شمال به جنوب بگذارید. با این کار از نور روز بیشترین استفاده را خواهید برد. با توجه به نوع اتاقکی که انتخاب میکنید، باید در روزهای گرم، مراقب ورود اشعه خورشید باشید، این نور ممکن است بیش از […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید