درس پنجم تنظیم دمای مکان سیستم علوفه هیدروپونیک

دما با استفاده از فن ممکن است در یک روز سوزان، دمای داخل اتاقک حتی گرمتر شود. در چنین مواقعی نیاز به استفاده از کولر داریم. اینکه چه نوع کولری برای ما مناسب است، بستگی به خود شما دارد. اگر از کولر آبی استفاده نمایید، لازم است برای روزهای سرد زمستان، از بخاری استفاده نمایید. […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید