هیدروپونیک ایران

Search

کاشت بذر در بستر مناسب و ضدعفونی شده

کاشت بذر در بستر مناسب، قدم اول داشتن گیاهان قوی است. اگر گیاه شما در دوره مشخص نتواند جوانه بزند یعنی بیماریهای قارچی به آن حمله کرده و نتوانسته به جوانه زنی برسد. اگر جوانه شما نتواند به زندگی خود ادامه دهد، نمیتواند در سیستم آبیاری قطره ای نیز قرار بگیرد. پس برای اینکه شما […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید