هیدروپونیک ایران

Search

انتخاب و انتقال گیاهان زینتی به سیستم هیدروپونیک

انتخاب گیاهان زینتی هر گیاه زینتی را میتوان به سیستم کشت شناور هیدروپونیک انتقال داد. گیاهان رونده بهترین انتخاب هستند. مخصوصا برای دکوراسیون علاوه بر انتخاب گیاه، بایستی به انتخاب ظرف نیز دقت نمود. اگر ظرف کدر یا قهوه ای یا سبز باشد، به دلیل عبور ندادن نور در مدت زمانی که محلول غذایی در […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید