نگهداری از سیستم هیدروپونیک – آبیاری قطره ای

مهم است نوع سیستم را انتخاب کنیم: باز یا بسته اگر از سیستم باز هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول پس از رسیدن به بستر رشد گیاه، از زیر آن خارج شود و دور ریخته شود، نگرانی بابت تغییر خواص محلول مثل اسیدیته یا سختی آن نداریم. اگر از سیستم بسته هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول […]

لوازم لازم و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای در هیدروپونیک خانگی

شمای-سیستم-آبیاری-قطره-ای-در-سیستم-هیدروپونیک

برای سیستم هیدروپونیک آبیاری قطره ای چه وسایلی نیاز دارید؟ لوله هوا سنگ هوا پمپ هوا پمپ آب دو نوع قطره چکان (قابل تنظیم یا ساده) لوله ۱۶ میلیمتری لوله ۶ میلیمتری (لوله ماکارونی) اتصالات شامل حداقل یک سه راهی و چهار دو راهی برای لوله ۱۶ میلیمتری مته یک دوم اینچی مته دریل اره […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید