هیدروپونیک ایران

Search

نگهداری از سیستم هیدروپونیک – آبیاری قطره ای

مهم است نوع سیستم را انتخاب کنیم: باز یا بسته اگر از سیستم باز هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول پس از رسیدن به بستر رشد گیاه، از زیر آن خارج شود و دور ریخته شود، نگرانی بابت تغییر خواص محلول مثل اسیدیته یا سختی آن نداریم. اگر از سیستم بسته هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول […]

درس سوم نگهداری از سیستم هیدروپونیک – کشت شناور یا عمیق

تقریبا هر ۴ روز تا ۲ هفته ، شما نیاز به جایگزینی محلول مواد مغذی خود دارید. در غیر این صورت، آب برای گیاه سمی خواهد شد و رشد آن را خنثی خواهد کرد یا باعث مرگ گیاهان شما می شود. مدت زمان تعویض محلول با توجه به شرایط شما مثل استفاده از تعداد گیاهان […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید