انواع سبزیجات قابل کشت در روش کشت شناور هیدروپونیک و طبقه بندی سبزیجات

انواع-سبزیجات-قابل-کشت-در-روش-کشت-شناور-هیدروپونیک-و-طبقه-بندی-سبزیجات

سبزی ها را بر چند اساس طبقه بندی مینماییم. اگر این درس را علاقه دارید بخوانید. سپس به آخر این درس مراجعه نمایید و تصویر خلاصه این دسته بندی را ببینید. اول) بر اساس طبقه بندی گیاهشناسی  در این نوع طبقه بندی، طبق ترتیب زیر گیاه معرفی میشود: به ترتیب: ۱- نام جنس: مثلا Brassica […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید