هیدروپونیک ایران

Search

نور لازم برای گیاهان

اگر قرار باشد، گیاهان خود را چه در مرحله کاشت دانه و نگهداری از نشاء و چه در مرحله انتقال به مخزن، در محیطی دور از نور خورشید نگهداری نمایید، نیاز به نور مصنوعی و الکتریکی دارید. درباره لامپهای سدیمی شاید شنیده باشید، اما این را باید بدانید که مصرف آنها بسیار بالاست، پس در […]

درس ششم – نور لازم برای گیاهان

اگر قرار باشد، گیاهان خود را چه در مرحله کاشت دانه و نگهداری از نشاء و چه در مرحله انتقال به مخزن، در محیطی دور از نور خورشید نگهداری نمایید، نیاز به نور مصنوعی و الکتریکی دارید. درباره لامپهای سدیمی شاید شنیده باشید، اما این را باید بدانید که مصرف آنها بسیار بالاست، پس در […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید