هیدروپونیک ایران

Search

واکنش گیاهان به مدت زمان نور یا روز ، ضمیمه درس نور در هیدروپونیک ایران

گیاهان نسبت  به طول زمان روشنایی و تاریکی از خود واکنش نشان میدهند. نام این حالت چیست؟ فوتوپریودیسم   فوتوپریودیسم روی جوانه زنی بذر گلدهی و باردهی ریشه دوانی و رشد و نمو گیاه تاثیر دارد گیاهان در پاسخ به فوتوپریودیسم، به چند دسته تقسیم میشوند گیاهان در پاسخ به زمان روشنایی و تاریکی به […]

درس سوم آمادگی برای راه اندازی سیستم

اگر مایع ضدعفونی وسایل پرسیدین نیافتید از مایع ضدعفونی کننده طبق دستور استفاده نمایید. به کیفیت اب مورد استفاده دقت نمایید زیرا آب دارای 50ppm کرید سدیم و بیشتر برای رشد گیاه مناسب نیست. این مورد مخصوصا برای زمانی که از آب چاه میخواهید استفاده نمایید مهم است. حتما پیش از استفاده آب چاه برای […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید