کتاب آزمایشات بذر Seed testing نوشته John Stewart Remington

معرفی کتاب : اولین روند تجارتی آزمایش بذور در سال ۱۸۶۸میلادی در کشور دانمارک شروع گردید و کار آزمایشبذور عهده دار درخواست مشتری هایی بود که نمونه ها را قبلاً برای آزمایش گسیل می داشتند . ارتباط درخواست کنندگان برای آزمایش بذور خیلی زود بعد از احداث چندین ایستگاه بین قاره ای در ۱۹کشور شروع […]

انواع بذر

در حال حاضر، بذرها به دو صورت بذرهای جمع‌آوری شده از محصول به دست آمده، و نیز، بذور گواهی شده در بازار وجود دارند. معمولاً بذور جمع‌آوری شده از محصول براساس آداب و رسوم گذشته و پس از اتمام برداشت محصول انجام می‌گیرد. برای در اختیار داشتن چنین بذوری معمولاً تعدادی از میوه‌های کاملاً رسیده […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید