چگونه گیاه و گلدان زیباتری داشته باشیم؟ لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه!

چگونه گیاه و گلدان زیباتری داشته باشیم؟ لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه!

کارهای خیلی ساده ای برای زیباتر کردن گلدانها وجود داره. این راه های ساده کارکردهای متفاوتی داره! برای اینکه خودم و خودت لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه! استفاده از بستر کشت هیدروپونیکی برای گلدان و گیاه زیبا استفاده از موارد مورد استفاده در کشت هیدروپونیکی مثل لیکا و پرلیت، این […]

گیاهان آپارتمانی غیرسمی برای کودکان و حیوانات خانگی سگ و گربه – معرفی از هیدروپونیک ایران

گیاهان غیر سمی برای کودکان و حیوانات خانگی سگ و گربه

دقت در انتخاب گیاهان آپارتمانی هر گیاه آپارتمانی هنگامی که در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی باشد می تواند خطرناک باشد.  حتی گیاهانی که غیر سمی به حساب می آیند، میمکن است برای افراد خاص واکنش های شدید ایجاد کنند. گیاهی که خوردن آنها خطرناک نیست ممکن است برای کودک یا حیوان خانگی در تماس […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید