دیوید ریکاردو یکی از اقتصاد دانان بزرگ را بشناسید

دیوید ریکاردو«اگر کودی را کشف کنم که باعث شود قسمتی از فرآورده های زمین کشاورزی ام ۲۰% افزایش پیدا کند؛ مطمئنا سرمایه ام را از کم سودآورترین قسمت زمین ام خارج و در آن قسمت سرمایه گذاری خواهم کرد.» اقتصاددانان بزرگ دنیا را بشناسید تا سازوکار این دنیا را بفهمید اقتصاددانان بزرگ دنیا معمولا تاثیرگذارترین […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید