هیدروپونیک ایران

Search

مزایای هیدروپونیک یا کشت بدون خاک نسبت به کشاورزی سنتی

هیدروپونیک یا کشت بدون خاک مزایای متعددی دارد که در این پست از هیدروپونیک ایران میخواهیم به آنها اشاره نماییم. اولین تفاوت ، تراکم کشت گیاه است. در کشت هیدروپونیک، محدودیتی در استفاده از فضا و شرایط پرورش گیاه نداریم. میتوانیم گیاهان را در طبقات روی هم پرورش دهیم و حتما نباید گیاهان روی خاک […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید