وارونگی دما چیست و دلایل وارنگی دما کدام است؟

وقتی ارتفاع، افزایش می یابد، انتظار داریم، دمای هوا به طور عکس کاهش پیدا کند اما گاهی در ارتفاعی مشخص و بخشی از هوا، دما افزایش پیدا میکند. چه زمانی با افزایش ارتفاع، دمای هوا به جای کاهش، افزایش می یابد؟ هنگامیکه یک لایه هوای گرم روی یک لایه هوای سرد قرار بگیرد، وارونگی دما […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید